30 юли 2008

Какво искат жените

Крал Артур бил пленен в една битка и враговете му казали: “Има само един начин да избегнеш смъртта, която те очаква. Трябва да отговориш на един въпрос. Но той е изключително труден. За сметка на това ще имаш цяла година да намериш отговора.Сега ще те пуснем, а ти ни дай своята рицарска дума, че ако не откриеш отговора, ще се върнеш, за да бъдеш посечен. И така, въпросът е: Какво най-много искат жените?”
Върнал се крал Артур в своето кралство, разпитал всички жени там, но никоя не успяла да му даде смислен отговор. Вече се бил отчаял, когато един старец го посъветвал: “Иди в старата гора, потърси вещицата, която живее там. Тя знае отговора, но и цената, която ще поиска, е изключително висока”. Крал Артур отишъл при вещицата и тя му казала:”Да, зная отговора, но ако искаш и ти да го научиш, ще трябва да се ожениш за мен”.Погледнал Артур ужасната вещица, гърбава, мръсна, дрипава и само с един зъб в устата и рекъл: “Не – по-добре да умра.” Но всички рицари от кръглата маса го замолили да се съгласи, защото иначе кралството ще загине. Отстъпил крал Артур на молбите, съгласил се и вещицата му открила отговора: “Жените – казала му тя – най-много от всичко искат сами да управляват живота си и да не им се пречи на свободата.” Това бил верния отговор и Артур спасил живота си, но трябвало да плати ужасната цена. На сватбата редом с блестящия рицар се мъдрела вещицата, която воняла нетърпимо, уригвала се и лапала с ръце от изисканите блюда. Но краля бил истински рицар и нито веднъж не показал, че това му е неприятно. Настъпила първата брачна нощ, но когато Артур влязъл в спалнята, неочаквано видял в леглото прекрасна млада девойка, а от вещицата нямало следа. “Какво става тук?” – попитал Артур, а девойката отговорила: “Задето се ожени за мен и ме търпя на сватбата, ще ти направя подарък – половината денонощие ще бъда вещица, а половината – девойка. Остава ти да избереш кога да съм вещица – през деня или през нощта?” Замислил се Артур – какво да избере? Да го виждат през деня редом с прекрасна девойка, а през нощта да трябва да спи с вещица, или обратното? След това казал: “ Ти сама избери кога каква да бъдеш.” Усмихнала се девойката и рекла: “Защото зачиташ волята ми и прояви уважение към мен – през цялото време ще бъда девойка”. И така те заживели щастливо до дълбоки старини.

Поука: Няма значение каква е жената – умна или глупава, стара или млада, грозна или красива.

В душата си тя винаги е вещица!!!