13 януари 2009

Дует Кожухарови - Да Даде Господ

Пожеланията ми за новата година, възпяти в песен: