21 септември 2009

Wosh MC – Ташаци

Един трак, който обобщава случващото се напоследък